Publisher

Het beroep van publisher, of uitgever om het met een Nederlands woord te zeggen, blijft voor velen een mysterieuze bezigheid. Publishers opereren meestal namelijk achter de schermen. Toch spelen ze een belangrijke rol, die voor muzikanten mogelijk veel geld kan opbrengen. Een publisher gaat namelijk aan de slag met het rechtenbeheer van nummers. Met een nummer valt immers veel meer te doen dan enkel uitbrengen op plaat en het live brengen. Zo zijn er broodschrijvers die niets anders doen dan nummers schrijven voor andere artiesten. En verschillende media (tv, film, reclame, radio, etc.) hebben een constante nood aan nieuwe muziek. In die gevallen (en meer!) speelt een publisher een belangrijke rol. Is het nog steeds wat vaag? Misschien kan een rasechte publisher het allemaal wat beter uitleggen.

Piet Bekaert is de sleutelfiguur bij The Right People, een publishingbureau dat hij oprichtte samen met twee collega’s en dat zich concentreert op de essentie: het beheer en de exploitatie van auteursrechten op muziek.

De essentie: wat doet een publisher nu eigenlijk?

Introductie

Introductie

Rechtenbeheer?

Rechtenbeheer?

Wat is publishing?

Wat is publishing?

Publisher vs. label

Publisher vs. label

Rechtenbeheer draait rond twee soorten rechten. Enerzijds is er het naburig recht voor uitvoerende muzikanten en producenten. De rol van de publisher draait daarbij vooral rond administratie, hulp om te zorgen dat de betrokkenen in orde zijn en dus hun vergoedingen kunnen ontvangen. Anderzijds is er het auteursrecht voor auteurs en componisten, en daar situeert zich het zwaartepunt van het beroep: ervoor zorgen dat die auteursrechten zoveel mogelijk opbrengen. Andere partijen, zoals een platenfirma, gaan doorgaans aan de slag met opnames van artiesten, met de bedoeling een afgewerkt product op de markt te brengen. Een publisher werkt daarentegen met de songs van een auteur-componist, dus de creaties, niet per se de afgewerkte producten. Vaak is er natuurlijk een overlap tussen de twee.

Een belangrijk voordeel dat een publisher heeft t.o.v. pakweg een platenfirma, is dat hij op langere termijn kan en mag denken. Bij platenfirma’s is het in deze hectische tijden vaak onmogelijk om nog langer dan 6 maanden tot een jaar rond een release of zelfs met een artiest bezig te zijn. Een publisher kan gelukkig langer aan de slag met de muziek in zijn portefeuille – een nummer laten coveren, bewerken of vertalen, het in een reclamespot proberen te krijgen, …: deze vormen van exploitatie zijn niet noodzakelijk tijdsgebonden.

Het takenpakket

De dagtaak van een uitgever bestaat uit een vast aantal terugkerende elementen. Ten eerste is er de administratie, toch wel zijn hoofdbezigheid. Een publisher zorgt dat alles bij de juiste instanties wordt aangegeven zodat rechten geïnd en artiesten betaald kunnen worden. Ten tweede besteedt Piet Bekaert heel wat tijd aan communicatie met zijn netwerk. Dat netwerk bestaat uit contacten binnen de synchronisatiesector, auteurs/componisten en/of hun entourage, enzovoort. Ten derde moet een goede publisher de markt nauwgezet in de gaten houden om op de interessante opportuniteiten te kunnen ingaan.

Dagtaken & routines

Dagtaken & routines

Netwerk & taken

Netwerk & taken

Publisher als kwaliteitsfilter

Publisher als kwaliteitsfilter

Een eerste partij waarmee een publisher vaak in contact komt, zijn de beheersvennootschappen in binnen- en buitenland. Bij publishing komt veel administratie en communicatie kijken voor de inning van auteursrechten en naburige rechten. Ten tweede is er natuurlijk de auteur/componist, met wie er een constant overleg is rond zijn werk, rond mogelijke vooruitzichten en andere aspecten van het songschrijven. Daarnaast staat hij ook frequent in verbinding met heel wat professionals en bedrijven: platenmaatschappijen (bv. bijdrage leveren aan een succesvolle release, songs aanleveren voor één van de artiesten), mensen in de zogenaamde synchronisatiesector (bv. reclame-agentschappen en productiehuizen), publishers in het buitenland (uitwisseling van artiesten en exploitatiemogelijkheden), enzovoort.

Mensen hebben nood aan een mechanisme om de onoverzichtelijke stroom aan nieuwe releases te ordenen. Door al dan niet hun schouders onder nieuwe werken te zetten spelen publishers zeker ook een rol in het selectieproces tussen muziekaanbieder en eindgebruiker in. Ook voor auteurs/componisten is dergelijke filtering van belang; door enkel promotie te voeren voor kwalitatieve werken, bereikt de juiste muziek het grote publiek, en niet bijvoorbeeld de mindere probeersels uit het begin van iemands carrière. 

Tijd voor een publisher? 

Piet Bekaert wijst er eerst en vooral op dat werken met een publisher zeker geen must is; er zijn voldoende voorbeelden van artiesten die zonder publisher veel succes boekten. Het omgekeerde is echter ook waar: de samenwerking kan evengoed helpen om een succesvolle carrière uit te bouwen. Het is een afweging die iedere artiest zelf moet maken.

Beslis je echter om de samenwerking aan te gaan, is daar dan een “juist” moment voor? Bekaert vindt dat het afhangt van persoon tot persoon. Sommige jonge songwriters willen zich enkel bezighouden met zo veel mogelijk nummers maken, voor zichzelf en voor anderen; in dat geval kan het al handig zijn om in het begin van je carrière al een publisher te hebben. Ook mensen die al jaren aan de weg timmeren of plots veel succes oogsten, kunnen zeker gebaat zijn bij een publisher.  Ook de manier waarop een samenwerking tot stand komt en motivatie achter de beslissing van een publisher om voor een artiest te kiezen, kunnen erg variëren. De kwaliteit van de songs is zeker een factor, net als het talent om met andere mensen samen te schrijven. Het blijft een persoonlijke overweging, de publisher moet vooral potentieel zien in een artiest.

Heb je een publisher nodig?

Heb je een publisher nodig?

Wanneer is het tijd voor een publisher?

Wanneer is het tijd voor een publisher?

Hoe beslis je over samenwerkingen?

Hoe beslis je over samenwerkingen?

De evoluties in de muziekindustrie en de job

Voor publishers hebben de komst van internet en digitale releases enorm veel veranderd, en voor velen in de ruime muzieksector hebben die veranderingen een eerder negatieve bijklank. Bekaert begrijpt dat zeker, er gaat nu eenmaal minder geld rond in de muziekwereld. Hij weigert echter om te gaan doemdenken, er zijn ook positieve gevolgen. Het was voor jonge auteurs/componisten en artiesten nog nooit zo makkelijk om muziek uit te brengen bij een groot, internationaal publiek. Dat betekent eveneens dat een grote hoeveelheid muziek het publiek bereikt, en dat publishers meer als kwaliteitsfilter moeten gaan optreden.

Door illegale downloads is de verkoop van fysieke dragers gekelderd. Er bestaan ondertussen gelukkig legale streamingdiensten en downloadplatorms als iTunes die een goed alternatief bieden, maar de bedragen die zij opbrengen, maken het tekort natuurlijk nooit helemaal goed. Vooral bij streaming vindt Bekaert dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Deezer, Spotify en consoorten ziet hij als de nieuwe radio’s, maar qua uitbetaling van royalty’s en andere rechten is er nog een grote discrepantie. Bekaert wil daarom van de streamingsites in de toekomst een meer correcte verloning zien voor artiesten, en ziet voor die verwezenlijking een rol weggelegd voor de beheersvennootschappen.

Invloed van het internet

Invloed van het internet

Online verkoop & streaming

Online verkoop & streaming

De misvattingen rond het beroep van publisher

Bekaert laat zijn licht ook schijnen op het verkeerde beeld dat mensen van het beroep hebben. Zo wordt een publisher vaak als bank beschouwd, iemand die geld investeert in een auteur/componist en voor de rest achter zijn bureau wacht tot zijn investering eindelijk geld opbrengt. Dat beeld gaat slechts op voor een minderheid van de uitgevers; daarom is het belangrijk dat je als artiest enkel in zee gaat met mensen bij wie je een goed gevoel hebt, met wie je een goed persoonlijk contact hebt. Er zullen altijd mensen rondlopen die het minder goed met je voor hebben, daarom is het belangrijk om iedere beslissing goed af te wegen.

Misvattingen rond het beroep

Misvattingen rond het beroep