Programmator

Op het eerste zicht lijkt de job van programmator simpel: je luistert naar wat muziek, selecteert de artiesten die je bevallen en die geef je een plaats in je zaal. De realiteit is, zo blijkt, echter heel wat ingewikkelder. Bij het beroep komen zoveel aspecten kijken dat er amper tijd overblijft om naar nieuwe muziek te luisteren tijdens de werkuren. Er is een grote hoeveelheid administratie, er moet een communicatieve lijn uitgestippeld worden, er komt heel wat bij kijken om de artiest effectief in je zaal te krijgen en alles moet altijd afgetoetst worden met àlle betrokkenen. En natuurlijk moet een programmator ook gewoon kunnen inschatten of en in welke mate een artiest voldoende tickets zal verkopen.

Kurt Overbergh is programmator van de Ancienne Belgique, nog steeds een van de mooiste concertzalen in ons land.

De essentie: wat doet een programmator nu eigenlijk?

De eerste vraag is de meest voor de hand liggende: hoe zou een programmator zijn eigen functie omschrijven? Kurt Overbergh gaat dan ook wat dieper in op wat zijn job eigenlijk inhoudt en hij ontkracht ook meteen een eerste mythe: hoe graag je ook je volledige dag wil vullen met muziek luisteren, in de realiteit komt het er eenvoudigweg niet van… Daarvoor heeft hij het te druk met de vele andere aspecten van zijn job. Strategische keuzes maken, communicatie en vergaderen, budgetteren en véél administratie; het hoort allemaal bij de job. Alle muzikale keuzes die hij maakt, moet hij kunnen verantwoorden ten opzichte van iedereen met wie hij in contact komt.

Wat doet een programmator?

Wat doet een programmator?

Het takenpakket 

De theorie van een job moet je voor de uitvoering natuurlijk vertalen naar een concreet takenpakket. Alles wordt opgedeeld in taken, die hun tijd vragen om uit te voeren en bijgevolg een duidelijke planning vergen. Als Kurt Overbergh dat voor zijn job doet, blijkt dat er tijdens de werkuren eigenlijk maar weinig tijd overblijft voor wat hem echt boeit, namelijk nieuwe muziek beluisteren en een podium bieden. In realiteit is hij veel meer bezig met het ‘noodzakelijke kwaad’ – karweitjes als vergaderen, budgetteren en plannen. Die eisen wekelijks een aanzienlijk aandeel van zijn agenda op, en muziek beluisteren moet dan maar in de vrije tijd gebeuren.

Kurt Overbergh vindt dat hij een gatekeeper is, in die zin dat hij optreedt als sluiswachter tussen artiest en publiek. Hij maakt de vergelijking ook letterlijk; hij kiest welke boten hij doorlaat en welke niet, of dat nu zeilbootjes (jonge talenten) of olietankers (oude rotten) zijn. Aangezien hij invloed uitoefent op wat hij zijn publiek aanbiedt, en dus ook op de carrière van artiesten, is dat een serieuze verantwoordelijkheid, waar hij dan ook liever niet te licht over gaat.

Taken van een programmator

Taken van een programmator

Gatekeeper functie

Gatekeeper functie

Invloed van het internet

Invloed van het internet

De muziekindustrie maakte doorheen de jaren verschillende belangrijke (r)evoluties mee, maar de belangrijkste is ongetwijfeld de opkomst van het internet. Daarmee samenhangend zag je ook de platenverkoop dalen en het livecircuit in belang toenemen, ter compensatie. De programmator van de AB zag door de komst van het wereldwijde web bijgevolg de impact van zijn job groeien. Daarnaast hadden de evoluties ook gevolgen voor de dagdagelijkse uitvoering van zijn werk. Ten eerste wordten bands worden steeds vroeger geboekt. Ten tweede was de nood aan curatie nog nooit zo hoog: alle informatie is meteen beschikbaar, maar daardoor raakt het overzicht ook zoek.

De misvattingen rond het beroep

Ten slotte gelooft Kurt dat er toch wat verkeerde opvattingen zijn rond het beroep. Om die voor eens en altijd de wereld uit te helpen, goot hij ze in een overzichtje. Eenvoudig gesteld onderschatten mensen vaak wat er allemaal komt kijken bij de job: een programmator krijgt een gigantische stroom aanvragen binnen van jonge artiesten, het vraagt enorm veel coördinatie om een internationale naam tot in Brussel te krijgen, de keuze voor een voorprogramma wordt vaak gemaakt in overleg tussen venues, platenfirma’s, artiesten en management, er spelen heel wat factoren (zelfs demografie!) mee die zorgen dat een concert al dan niet een succes wordt, etc.

Misvattingen rond het beroep

Misvattingen rond het beroep