Blogger

Het afgelopen decennium nam de blogger een steeds belangrijker plaats in in de muzieksector. Niet alleen het aantal mensen dat een muzieksite onderhoudt vergrootte, ook de impact op de manier waarop professionals communiceren werd een pak groter. Kleine en grote blogs verworven een bestaansrecht tussen de traditionele mediavormen, denk maar aan Pitchfork internationaal, of Disco Naïveté nationaal. Maar hoe ziet het takenpakket van een blogger eruit; hoe verhoudt hij zich tot lezers, artiesten, muziekprofessionals en de andere media? En is het onderhouden van een blog bijvoorbeeld financieel leefbaar?

We vroegen het aan Jarri Van der Haegen, als Disco Naïveté toch nog steeds een van de belangrijkste Belgische bloggers.

De essentie: wat doet een blogger nu eigenlijk?

De eerste vraag is meteen de belangrijkste: waarmee houdt een blogger zich bezig? Jarri Van der Haegen omschrijft zichzelf als een persoon die muziek aanraadt aan muziekliefhebbers in het algemeen. Hij doet dat niet als professionele bezigheid maar als hobby in zijn vrije tijd, en hij beperkt zich vaak tot een specifiek genre. Als hij erin slaagt om een groot publiek warm te maken voor een ontdekking, kan dat voor de carrière van een aanbevolen artiest verregaande gevolgen hebben.

Wat is een blogger?

Wat is een blogger?

Het takenpakket

Bloggen is misschien geen fulltime job, maar het vraagt wel enige discipline om er goed en invloedrijk in te worden. Van der Haegen bouwde zelf een aantal gewoontes in, zoals op gepaste tijden Twitter, mail en Facebook checken om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven. De ene dag is dat leuk en doe je de ene ontdekking na de andere, de andere is dat een frustrerende bezigheid die tot weinig resultaten leidt. Het is hoe dan ook een noodzakelijk proces om lezers een stroom van frequente, kwaliteitsvolle posts te geven en zo dus te garanderen dat ze terugkomen.

Dagtaken en routines

Dagtaken en routines

De blogger als gatekeeper

De blogger neemt een centrale positie in tussen verschillende betrokkenen in de muziekwereld: tussen artiesten en luisteraars, maar evengoed tussen artiesten en professionals eens je invloed stijgt. Daarbij blijft de kern muziek beluisteren en beoordelen. Wat Van der Haegen op basis van zijn criteria een luisterbeurt waard vindt, laat hij door; wat minder interessant is, blijft steken. Op die manier fungeert hij als filter of kwaliteitslabel, een manier om duidelijkheid te scheppen in het gigantische aanbod van muziek.

Gatekeeping functie

Gatekeeping functie

Belang van blogs

Belang van blogs

Belang van een verhaal

Belang van een verhaal

Selecteren van bands

Selecteren van bands

Invloed van blogs

Naar de mening van een blogger wordt vandaag de dag wel degelijk geluisterd. Dat is iets dat veel mensen nog steeds onderschatten, vindt Van der Haegen. In de veelheid aan muziek die de luisteraar vandaag bereikt, is het een ware uitdaging om het overzicht niet te verliezen. Dan is een kanaal dat aansluit bij je smaak en duidelijk maakt wat al dan niet een luisterbeurt waard is een waardevol goed. Muzikanten die daar slim van gebruikmaken en de juiste bloggers aanschrijven, kunnen hun carrière een mooi startschot of mooie boost geven.

Selectiecriteria

Een blogger heeft een systeem nodig om te oordelen over de gigantische stroom aan muziek die zich aanbiedt. Aan de hand van eigen selectiecriteria oordeelt hij wat hij verder verspreidt en wat niet. Van der Haegen vindt dat een artiest zich daarvan bewust moet zijn: wat wil je voor de buitenwereld uitspelen en wat niet? Wat past bij jouw imago en persoonlijkheid? Breng je een goed verhaal of probeer je de mysterieuze kaart te trekken? Als je het spelletje goed speelt, vergroot je de kans om opgepikt te worden. Iedere blogger hanteert verschillende criteria om het overzicht te bewaren in de gigantische stroom muziek die hem bereikt, en om een kwalitatief aanbod te garanderen bij zijn lezers. In het geval van Disco Naïveté houdt Van der Haegen er een aantal principes op na: de muziek die hij zelf graag hoort, de zaken waar hij al over schreef in het verleden, een interessante persfoto die prikkelt om te luisteren, enzovoort.

De evoluties binnen de muziekindustrie

Internet heeft alles veranderd. Het is een cliché, maar het klopt wel. Er ging ook een volledig nieuwe belevingswereld open voor muziekliefhebbers. Dankzij dat medium was het nog nooit zo gemakkelijk om muziek van over heel de wereld te ontdekken, zonder dat je afhankelijk bent van al te veel smaakmakers. Ontdekkingen kan je ook meteen verder verspreiden en delen met al wie er oor naar heeft. Dat veroorzaakte ook de bestaansreden van de blogger, een persoon die zich online beweegt als gatekeeper en in het gigantische aanbod een selectie maakt van wat de moeite is om te beluisteren en te kopen. In die zin neemt hij de functie van de klassieke distributiekanalen voor een stuk over.

Invloed van het internet

Invloed van het internet