Het promocontract

Het verschil tussen opvallen en verdwijnen in de massa

Er is nog nooit zoveel muziek beschikbaar geweest als nu. Met enkele klikken van je muis heb je toegang tot alle tracks die je maar kan willen. Dit is goed nieuws voor de muziekliefhebber en consument, maar voor een artiest wordt het er niet gemakkelijk op om nog op te vallen. Zonder weldoordachte promo zal je maar moeilijk boven de massa uitsteken. Daarom kan het soms aangewezen zijn om een beroep te doen op een extern promotiebureau om ervoor te zorgen dat je muziek bekend raakt bij je doelpubliek.

Goede afspraken, goede vrienden

In grotere landen met een sterk gediversifieerd medialandschap is independent promotion zelfs een vaste, noodzakelijke schakel tussen de platenfirma en de verschillende media. Veelal zullen deze bureaus gespecialiseerd zijn in ofwel de radiopromotie – het zogenaamde ‘pluggen’ – ofwel de promotie voor print media en televisie, de zogenaamde ‘publicists’. In kleinere territoria, zoals bij ons, zal een promoter zowel de taken van de ‘publicist’ als de ‘plugger’ op zich nemen.

De samenwerking met een promotiekantoor gebeurt veelal informeel. Toch is het aangewezen bij de verkennende gesprekken duidelijke afspraken te maken en je goed te informeren alvorens een samenwerking rond een campagne op te starten.

Profiel promoter 

Niemand is perfect en ook elke independent promoter heeft zijn sterktes en zwaktes. Stel voldoende vragen om je een duidelijk beeld te vormen of je verwachtingen matchen met wat de promoter te bieden heeft. Heeft hij een voldoende breed netwerk binnen de verschillende mediakanalen? Met welke artiesten werkte hij al samen? Bestaat er voldoende ervaring/voeling met jouw muziekgenre?

Een promoter gaat jouw muziek aanprijzen bij zijn netwerk. Hoe meer hij overtuigd is van je kwaliteiten als artiest en je muziek, hoe geloofwaardiger zijn ‘verkoopspraatjes’ zullen zijn. Zoals bij alle partners is het dus in ieders belang dat de promoter ook een “fan” is en volledig mee is in het totale verhaal. Als je hem al moet overhalen om je case überhaupt aan te nemen, moet je je misschien ook de vraag stellen met hoeveel passie en overtuiging hij jouw muziek bij anderen kan aanprijzen. 

Takenpakket/media

Betreft het een éénmalige single-campagne of een langere samenwerking ter lancering van een album? Op welke kanalen zal er ingezet worden en met welke frequentie? 

Zoals gezegd zal de promoter in kleinere territoria veelal een all-in promotie voeren. Toch zijn er verschillen in aanpak die je best op voorhand bespreekt : radio, tv en print zijn de klassieke mediakanalen. Maar wat met internet (blogs, online magazines…)? Wat met social media?

Territorium 

Zeker in België is het van groot belang om het territorium van de activiteit na te gaan: wordt er vooral gefocust op Vlaanderen of zullen ook de Franstalige of Brusselse media worden meegenomen? Is de promoter tweetalig en heeft hij/zij voldoende contacten in het andere taalgebied?

Frederik Tampere (PIAS) - Promocontract

Frederik Tampere (PIAS) - Promocontract

Plan van aanpak

Informeer je over het plan van aanpak van de promoter, maar wees daarbij realistisch. Er bestaan geen honderd en één verschillende manieren om een promotiecampagne te voeren en een ‘unieke’ aanpak per artiest is utopie. Geef anderzijds voldoende eigen input en ideeën als je zelf bepaalde contacten binnen de media hebt zodat de promoter hiermee rekening kan houden en de campagne ‘gepersonaliseerd’ wordt.

Vergoeding 

Veelal zal de promoter op basis van een vaste fee werken voor de campagne. De prijs varieert uiteraard naargelang het takenpakket. Indien met een uurtarief wordt gewerkt spreek je best vooraf een maximumbudget af.

Sommige promotoren rekenen apart bijkomende kosten aan: kosten van het versturen van promo-cd’s, eventuele aanmaak van promo-cd’s, bureaukost, enveloppen, etc. Door dit op voorhand te bespreken, vermijd je dat je achteraf voor verrassingen komt te staan. 

Diversen 

Hoeveel promotie-exemplaren moet je aanleveren of worden die door de promoter aangemaakt? Wordt er ander promotiemateriaal gecreëerd? Wie levert het tekstmateriaal aan? Wat gebeurt er nadien met de teksten die door de promoter werd geschreven?

Evaluatie 

Tracht op voorhand bepaalde momenten af te spreken waarop de promoter verslag doet van zijn/haar activiteiten, zodat er tijdig kan bijgestuurd worden.

Niet overtuigd dat een promo-overeenkomst het juiste contract is voor je project? Bekijk dan ook zeker onze andere contractpagina’s:

Heb je vragen of opmerkingen bij deze pagina?
Popadvies op maat
Vind je hier toch niet het antwoord op jouw vraag? Poppunt geeft ook persoonlijk advies.
   popadvies@poppunt.be       Bel 02 504 99 00       Maak een afspraak