Wat moet je weten over SIMIM?

SIMIM int en verdeelt de rechten voor iedereen die muziekopnames betaalt en uitbrengt

SIMIM werd in 1995 opgericht door leden van IFPI Belgium, de federatie van de platenproducenten. SIMIM zorgt voor het beheer van naburige rechten waar producenten aanspraak op kunnen maken. Onder ‘producent’ verstaan we de persoon of de firma die de oorspronkelijke opname heeft betaald. Dat kan een platenlabel zijn, maar als je je plaat in eigen beheer hebt uitgebracht of je een eigen label runt, ben jij dus producent en is het belangrijk om je aan te sluiten bij SIMIM.

De wet bepaalt dat een aantal naburige rechten van muziekproducenten verplicht collectief beheerd moeten worden via een beheersvennootschap. Zo is er maar één voor de muziekproducenten: SIMIM. Naast beheersvennootschap is SIMIM ook de enige instantie die instaat voor de toekenning van ISRC’s voor muziekproducenten in België en Luxemburg.

Waarom lid worden van SIMIM?

SIMIM is de beheersvennootschap die de rechten van de producenten beheert. Net zoals uitvoerende kunstenaars hebben ook producenten namelijk recht op een vergoeding als er iets gebeurt met opnames die zij gefinancierd hebben.

Dat wil zeggen dat ‘gewone’ auteurs, componisten en muzikanten in principe niet met SIMIM te maken zullen hebben. Check daarom zeker eerst eens of het wel zin heeft je bij SIMIM aan te sluiten:

 • Heb je een demo opgenomen voor promotie-doeleinden? Als het niet de bedoeling is om die ‘professioneel’ te distribueren, dan hoef je niet aangesloten te zijn bij SIMIM.
 • Heb je een plaat opgenomen in eigen beheer? Dan ben je zelf producent van die plaat en kan SIMIM een aantal van jouw rechten beheren.
 • Heb je een plaat uitgebracht onder een platencontract? Dan kan je zelf niet altijd naar SIMIM stappen, aangezien je platenfirma in sommige gevallen de producent is. Heb je een licentiecontract afgesloten, dan ben je normaal gezien wel zelf producent van je plaat (al zal je daar soms moeten over onderhandelen met het label).
 • Wil je je demo of plaat laten masteren voor verkoop? Dan moet je bij SIMIM je startcode als producent aanvragen om dan per track een ISRC te kunnen maken. Hiermee ben je echter nog geen lid! De ISRC kan je vergelijken met het rijksregisternummer op je identiteitskaart: het is de unieke identificatie van een opname. De ISRC kan gebruikt worden bij de identificatie van jouw titels en zal vaak ook gevraagd worden als je je repertoire online wil aanbieden, bv. op iTunes. 

Hoe lid worden van SIMIM?

Als je je tracks wil laten masteren, vraag je dus best eerst bij SIMIM een ISRC-startcode aan. Maar daardoor ben je dus nog geen lid van de beheersvennootschap. Om je aan te sluiten bij SIMIM zijn er twee mogelijkheden:

 1. Je sluit je aan als mandaatgever: je geeft aan SIMIM het mandaat om de collectief beheerde rechten voor jouw rekening te innen. Zo’n aansluiting als mandaatgever is volledig gratis en daar zijn voor de rest ook geen voorwaarden aan verbonden.
 2. Je sluit je aan als vennoot: in dat geval dien je eenmalig een aandeel van €1.250 te kopen. Om toegelaten te worden als vennoot moet je voornaamste activiteit (als natuurlijk persoon of bedrijf) de productie van fonogrammen zijn. In de afgelopen 5 jaar moet je minstens 50 muziekopnames te hebben geproduceerd (of er rechthebbende van te zijn). Een aanvraag om vennoot te worden moet ook worden goedgekeurd door de raad van bestuur van SIMIM. 

Het enige verschil tussen een vennoot en een mandaatgever is dat een vennoot stemrecht heeft op de jaarlijkse algemene vergadering en kandidaat kan zijn bij de tweejaarlijkse verkiezingen van de raad van bestuur. Voor de rest hebben vennoten en mandaatgevers precies dezelfde rechten en plichten. Met vragen over het lidmaatschap kan je terecht bij simim@simim.be.

Ook om je aan te sluiten moet je op dit adres zijn. Stuur een mail met als onderwerp ‘aanvraag lidmaatschap’ en de naam en contactgegevens van jezelf of je eigen label waarmee je opnames wil uitbrengen. Vergeet zeker je btw- en ondernemingsnummer niet, tenminste als je er een hebt. Na je aanvraag stuurt SIMIM je een aansluitingsdossier. Daarin zitten wat documenten die je ingevuld en ondertekend moet terugsturen. Als dat in orde is, krijg je van SIMIM een repertoirebestand: een Excelbestand waarin je alle opnames kan vermelden waarvoor je rechthebbende bent. Je hoeft geen bewijsstukken of contracten op te sturen bij de aangifte.

Inning en verdeling

SIMIM int en verdeelt de rechten voor deze vormen van gebruik:

 • Billijke vergoeding: telkens wanneer een opname via de radio wordt uitgezonden of wordt gespeeld buiten de familiekring (de wet heeft het over ‘mededeling op een openbare plaats’), bv. op een fuif, in een café of in een winkel, moet een vergoeding worden betaald aan de muziekproducenten en de uitvoerende artiesten die op de opnames meespelen. Die billijke vergoeding mag enkel geïnd worden door SIMIM voor de producenten en PlayRight voor de uitvoerende artiesten. Samen hebben ze de inning uitbesteed aan twee inningspartners: Honebel voor de horecasector en Outsourcing Partners voor de andere sectoren en de tijdelijke activiteiten. De geïnde bedragen worden aan SIMIM en PlayRight doorgestort, elk voor de helft, en zij zorgen voor de verdeling naar de rechthebbende producenten en artiesten. De billijke vergoeding is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor SIMIM.  Radiozenders geven aan SIMIM gedetailleerde playlists, en voor de andere sectoren worden gebruikersstatistieken opgemaakt. Die worden gekoppeld aan het repertoire dat door de producenten bij SIMIM is aangegeven, en op die basis worden de rechten verdeeld.
 • Kopieën voor eigen gebruik: een klein stukje van het aankoopbedrag van blanco dragers en apparaten die kunnen worden gebruikt om kopieën te maken (CD-R, DVD-R, harde schijven, …) is bedoeld voor de producenten. Die bedragen worden geïnd door Auvibel, die dan 1/3 doorstort naar SIMIM. Zij zorgen dan voor de verdeling onder de producenten. De andere delen gaan naar de auteurs/componisten (SABAM) en uitvoerende kunstenaars (PlayRight). 
 • Leenrecht: als producent heb je het exclusieve recht om verhuringen of uitleningen (bv. via bibliotheken) van je opnames toe te staan. Bij het uitlenen van je werken heb je recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt geïnd door de beheersvennootschap Reprobel, die de bedragen doorstort naar Auvibel, die doorstort naar SIMIM waarna het geld uiteindelijk bij de rechthebbenden toekomt (iedereen nog mee?).
 • Doorgifte via de kabel: platenproducenten kunnen aan kabelmaatschappijen de toestemming geven om nummers uit hun catalogus te verspreiden, maar hebben hiervoor wel recht op een vergoeding. SIMIM int deze bedragen rechtstreeks bij de kabelmaatschappijen.
 • Vergoeding voor achtergrondmuzieksystemen: voor het maken van reproducties voor achtergrondmuzieksystemen of compilaties voor aerobics- en fitnessinstructeurs is de expliciete toestemming van de producenten nodig.  Er werden tarieven ontwikkeld voor traditionele achtergrondmuziek, compilaties voor aerobics- en fitnesslessen en muziek op harde schijf die bv. in winkels of horecazaken gebruikt wordt als achtergrondmuziek. In de praktijk is het SABAM die alle inningen en administratie doet, en de geïnde bedragen doorstort naar SIMIM.
 • Gebruik op het internet: als de muziek die jij als producent uitbrengt gebruikt wordt op websites, internetradio’s, … dan heb je recht op een vergoeding. SIMIM verleent momenteel licenties voor webcasting/streaming, podcasting, achtergrondmuziek op websites en audiovisuele producties die exclusief op het internet worden uitgezonden. Merk op dat de inning van rechten voor producenten voor het gebruik van hun muziek op platforms als YouTube, Spotify en Deezer niet door SIMIM gebeurt.
 • Reproductie voor TV: als door jou geproduceerde muziek gebruikt wordt in een feuilleton, TV-quiz, documentaire, etc. dan heb je daarvoor recht op een vergoeding. SIMIM regelt deze toestemmingen collectief, en ontwikkelde een aantal tarieven die je kan checken op hun website.

SIMIM heeft een aantal akkoorden gesloten met zusterorganisaties in het buitenland, waardoor ook daar rechten geïnd kunnen worden als jouw muziek gebruikt wordt. Het gaat om o.a. Nederland (Sena), Frankrijk (SCPP), Duitsland (GVL), Verenigd Koninkrijk (PPL), Canada (Soproc) en Amerika (SoundExchange). Deze lijst zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

Dj-licentie

SIMIM int ook rechten via de dj-licentie.  Als je als dj gaat draaien met gekopieerde CD’s of niet-originele (legale) mp3’s moet je hiervoor een aparte licentie hebben. Je mag namelijk een cd of mp3 kopiëren voor jezelf (bv. als backup), maar die kopieën mag je niet aan een publiek laten horen. In het verleden werd deze licentie uitgereikt door SABAM en SIMIM samen, maar begin 2013 heeft SABAM besloten om haar aandeel in de licentie voorlopig niet meer te eisen. Hierdoor werd de dj-licentie 28% goedkoper. SABAM staat nog wel in voor de administratie en de aanvragen, maar de inkomsten zullen enkel verdeeld worden onder de leden van SIMIM.

De dj-licentie kost per jaar nog 216,51 euro. Voor het eerste jaar betaal je pas vanaf de maand van de aanvraag. Voor alle volgende jaren zal er automatisch een factuur voor een jaar opgestuurd worden. Let op: als je met z’n tweeën draait, moet je allebei een licentie hebben!

Je hebt geen dj-licentie nodig als je draait met originele dragers (cd, vinyl, mp3). Als je gebruik maakt van mp3?s moet je wel kunnen aantonen dat het om originele en legale versies gaat. Daarvoor moet tijdens je dj-activiteiten altijd je aankoopbewijzen, historieken van een downloadstore of andere bewijsstukken kunnen voorleggen. Als je draait met gekopieerde cd’s is het niet langer nodig om je originele dragers ook mee te nemen. 

Voor promo’s geldt dezelfde regeling: je mag draaien met originele promo’s, maar je moet kunnen bewijzen dat je deze promo’s van de platenmaatschappijen of artiesten zelf hebt ontvangen, bijvoorbeeld aan de hand van brieven, mails, etc. 

Heb je vragen of opmerkingen bij deze pagina?
Popadvies op maat
Vind je hier toch niet het antwoord op jouw vraag? Poppunt geeft ook persoonlijk advies.
   popadvies@poppunt.be       Bel 02 504 99 00       Maak een afspraak