Je muziek en je rechten

Ken je rechten

Auteursrechten, naburige rechten, intellectuele eigendomsrechten, je recht om te feesten, … Elk aspect van je leven is wel ergens in een wet aan banden gelegd. Ook je muziek. Hoe je je muziek kan beschermen tegen plagiaat, welke rechten het schrijven, spelen of produceren van muziek met zich meebrengt of wat een beheersvennootschap als SABAM voor je kan betekenen: je leest het allemaal op deze pagina’s.