Verzekeringen

Muziekinstrumenten zijn kostbaar. Zeker als je er meerdere hebt, is het de moeite waard te controleren hoe het zit met de verzekering. De brandverzekering van je woning dekt zowel schade aan je huis en/of aan je inboedel bij brand, overstroming, etc. Ook je instrumenten kunnen op deze manier dus al verzekerd zijn als deel van de inboedel. Bij de berekening van je verzekering kan je bij de meeste maatschappijen een evaluatierooster invullen op basis waarvan de verzekeraar de waarde van je huis kan bepalen en een schatting van de waarde van de inboedel kan maken.

Als je dure instrumenten en opnameapparatuur hebt staan, kan je de verzekeraar daarvan best expliciet op de hoogte brengen. Immers, bijna in elk contract staat nog steeds dat als de échte waarde van je inboedel groter is dan de waarde waarvoor hij verzekerd werd, de verzekering maar voor een deel zal tussenkomen. Als dit niet het geval is, is er meestal een vergoedingsgrens per voorwerp voorzien. Bij de meeste verzekeringen kan je ook vrij goedkoop diefstal mee laten verzekeren. Bij het verzekeren van je instrumenten het je dus de keuze tussen het uitbreiden van je inboedelverzekering of het afsluiten van een aparte verzekering.

Binnen de brandverzekering zijn er drie mogelijkheden voor het verzekeren van instrumenten:

  • Het verzekeren van een instrument als onderdeel van de inboedel via een multi-risicodekking. Op deze manier is er dekking voor een aantal opgesomde gevaren zoals brand-, storm-, waterschade enz.
  • Het verzekeren van een instrument in alle risico’s op het risicoadres, dit wil zeggen dat het instrument verzekerd is voor alle gevaren die zich voordoen bij je thuis, hierin zijn o.a. ook vallen en stoten mee verzekerd.
  • Je kan het instrument ook wereldwijd verzekeren in alle risico’s, hierbij is het instrument wereldwijd gedekt

De kostprijs van deze dekkingen schommelt tussen de € 11 en de € 31 per € 1.000 verzekerd kapitaal, afhankelijk van de gekozen formule.

In de meeste verzekeringen, ook in een alle risicoverzekering, zijn wel een aantal uitsluitingen voorzien:

  • “Schade” door normaal gebruik zoals het springen van snaren of een gescheurd drumvel is nooit gedekt in dit soort verzekeringen;
  • Diefstal uit een verlaten voertuig is niet gedekt tussen 22 uur en 06 uur, precies de uren waarin muzikanten vaak actief en onderweg zijn.
  • Diefstal is niet gedekt op het moment dat het instrument onbewaakt achterblijft. Berg je instrument dus altijd op in een slotvaste ruimte.
Tip: vergeet niet om altijd alle uitsluitingen na te vragen bij je verzekeraar of je makelaar!

Een ander punt van aandacht is dat op het evaluatiesysteem moet worden aangegeven dat de instrumenten ook gebruikt worden voor betaalde optredens, ofwel professionele beroepsuitoefening. Uiteraard leidt dit weer tot een iets hogere premie, maar als er sprake is van schade op een optreden, kan de verzekeraar daarover heel lastig doen als je dit niet op voorhand aangeeft. Over het algemeen loont het altijd als je je concrete situatie open bespreekt met je verzekeringsmakelaar.

In geval van schade zijn er verschillende mogelijkheden m.b.t. de schadevergoeding. Elke verzekeraar heeft zo zijn eigen regeling om
de afschrijving te bepalen. Sommige verzekeraars bieden zelfs de mogelijkheid om tegen nieuwwaarde te verzekeren. In sommige gevallen kan je je ook in ‘eerste risico’ laten verzekeren, in dat geval bepaal je zelf de waarde en is dat ook meteen het maximumbedrag dat zal worden uitbetaald in geval van schade. Dit heeft natuurlijk ook weer invloed op de hoogte van je premies.

Vintage instrumenten worden vaak meer waard naarmate ze ouder worden. Die moet je voor een gefixeerd bedrag verzekeren en op gezette tijden opnieuw laten taxeren door een expert. Een taxatie hoeft niet zoveel te kosten. Winkeliers doen het voor hun vaste klanten gratis, onbekenden betalen vaak één procent van de getaxeerde waarde met een maximum van ongeveer € 100. Deze taxatie wordt vaak door verzekeraars aanvaard als correct te verzekeren bedrag.

In geval van schade is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de verzekeraar of de tussenpersoon. Vaak krijg je dan te maken met een expert. Dat is een deskundige, die de hoogte van de schadevergoeding vaststelt. Je beschikt altijd over de mogelijkheid een eigen expert aan te spreken die jouw belangen mee verdedigt. 

Heb je vragen of opmerkingen bij deze pagina?
Popadvies op maat
Vind je hier toch niet het antwoord op jouw vraag? Poppunt geeft ook persoonlijk advies.
   popadvies@poppunt.be       Bel 02 504 99 00       Maak een afspraak