Werken met een SBK

De flexibiliteit van een zelfstandige, de bescherming van een werknemer

Een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) is (meestal) een afdeling van een interimkantoor, gespecialiseerd in het uitbetalen van artiesten. SBK’s fungeren als tussenpersoon tussen artiest en opdrachtgever en regelen alle papierwerk dat met een opdracht gepaard gaat. Ze fungeren daarbij als juridische werkgever, dus als muzikant werk je eigenlijk als werknemer, met alle gevolgen vandien. Een lijst van SBK’s vind je in onze Adressengids.

Wanneer de juiste optie?

Als je in alle vrijheid wil werken of bijklussen, en daar vergoedingen voor ontvangt die te hoog zijn om te laten uitbetalen met een of andere vorm van kostenvergoeding, dan kan je er ofwel voor kiezen om via een SBK te werken, ofwel als zelfstandige. Wie ervoor kiest om via zo’n SBK te werken, werkt eigenlijk als werknemer, met volledige sociale bescherming. Je kiest dus zelf je opdrachtgevers en onderhandelt zelf je prijs (net als zelfstandigen), maar je geniet van alle voordelen die werknemers hebben. 

Een SBK zal in jouw plaats voor het overeengekomen bedrag een factuur sturen naar de opdrachtgever. Dat factuurbedrag wordt omgezet in een nettoloon, dat is het bedrag dat uiteindelijk op jouw rekening terecht komt. Het SBK zorgt niet alleen voor de papierwinkel – dat is het meest zichtbare aan hun werk – maar zorgt er eigenlijk ook voor dat je voor elke opdracht aangenomen en terug ontslaan wordt. Hoewel je volledig vrij bent om te doen en laten wat je wil, is het SBK op het moment van je opdracht (bv. een optreden) dus jouw werkgever en ben jij hun werknemer.

Het SBK zal ervoor zorgen dat er bijdragen worden betaald voor de sociale zekerheid, waardoor je rechten opbouwt op o.a. pensioen, werkloosheidsuitkering, etc. Daarnaast zal het SBK ook een percentage belastingen (bedrijfsvoorheffing) van je brutoloon afhouden en doorstorten naar de fiscus. Ook zal het SBK ervoor zorgen dat  je op het moment van je opdracht een arbeidsongevallenverzekering hebt, dat je vakantiegeld krijgt, een eindejaarspremie, … Het SBK kan je verder ook helpen als je in het buitenland gaat werken en een A1 (of E101) formulier nodig hebt.

Als je geen andere job hebt als werknemer en je opdrachten zelf zo flexibel mogelijk wil regelen, kan het een goed idee zijn om (zeker in het begin) via een SBK te werken. Zo ben je er zeker van dat je toch een minimum aan sociale bescherming opbouwt. Ook als je een halftijdse job hebt als werknemer, is het verstandig om met een SBK te werken, alweer voor een bijkomende opbouw van sociale rechten. Heb je een voltijdse job als werknemer, dan kan je nog steeds met een SBK werken, maar de sociale zekerheidsbijdrage die door het SBK wordt betaald (en dus afgehouden van je loon) is eigenlijk overbodig, omdat je al door je hoofdberoep volledige sociale bescherming geniet.

Tenzij je door je opdrachtgever rechtstreeks als artiest in loondienst wordt genomen, is een SBK de enige manier om te ‘sparen’ voor het kunstenaarsstatuut! Om dat statuut te krijgen, moet je namelijk kunnen aantonen dat je in een bepaalde periode voldoende hebt gewerkt in een werkgever-werknemerrelatie. Doe je je prestaties als zelfstandige, dan zullen die dus niet meetellen voor dat aantal gewerkte dagen.

Administratie

Je staat zelf in voor de praktische afspraken met je opdrachtgever (bv. een contract, afspraken over gage, …) en de rest wordt door het SBK geregeld. Minimum 24u op voorhand geeft je door voor welke organisator je gaat werken, wanneer en voor welke gage. Het SBK stuurt voor dat afgesproken bedrag een factuur naar de opdrachtgever. Zelfs als die factuur laattijdig wordt betaald, krijg je toch al je loon van het SBK. 

Aangezien het SBK jouw juridische werkgever is, verzorgen zij alle loonadministratie: Dimona-aangifte, sociale zekerheidsbijdrage werkgever en werknemer, bedrijfsvoorheffing, arbeidsongevallenverzekering, … Ze bezorgen je per opdracht een contract (wat niet hetzelfde is als een contract voor een optreden), een fiscale fiche en een overzichtsfiche op het moment dat je je belastingbrief moet invullen. Zelf hoef je verder dus niets te regelen in verband met je uitbetaling.

Wat met belastingen?

De inkomsten die je verdient via een SBK moet je aangeven in je personenbelasting. Rond de periode van de belastingaangifte krijg je van je SBK een fiscale fiche; de bedragen die daarop staan, neem je over op je aangifte. Die inkomsten worden opgeteld bij je eventuele andere inkomsten (bv. uit een hoofdberoep). De som van die bedragen is je belastbaar inkomen voor dat aanslagjaar. Per opdracht stort het SBK al een deel van je brutoloon door naar de fiscus als bedrijfsvoorheffing, een soort voorschot dus op de belastingen die je moet betalen. Vooraleer het SBK die bedrijfsvoorheffing berekent, worden er bepaalde onkosten afgetrokken van je brutoloon, die helemaal op het einde van de berekening opnieuw bij je nettoloon worden geteld. Op die inkomsten betaal je namelijk geen belastingen.

Je kan zelf kiezen hoeveel bedrijfsvoorheffing het SBK inhoudt. Als je al een voltijdse job hebt in hoofdberoep, laat dan zoveel mogelijk afhouden. Je zal netto wat minder verdienen, maar bij je volgende belastingaangifte is de kans veel kleiner dat je te weinig voorheffing hebt betaald of in een hogere belastingschijf terecht komt. Zo vermijd je onaangename verrassingen over de extra belasting die je moet betalen.

Lees zeker grondig alle info over de personenbelasting voor werknemers!

Wat met sociale zekerheid?

Het SBK stort zelf de verplichte sociale zekerheidsbijdragen voor de werkgever (het SBK zelf) en de werknemer (jij) door naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hierdoor bouw je als werknemer sociale rechten op, zoals het recht op een werkloosheidsuitkering, pensioen, jaarlijks vakantiegeld, …

Lees zeker grondig alle info over de sociale zekerheid voor werknemers!

Wat met BTW?

Aangezien je als werknemer werkt, hoef je je zelf niets aan te trekken van eventuele btw. Het SBK zal zelf wél btw aanrekenen op de factuur die het naar de opdrachtgever stuurt. Aangezien het SBK zelf geen artistieke prestatie levert, moet dat eigenlijk 21% zijn, maar de btw-administratie staat toe dat het SBK dezelfde tarieven hanteert als artiesten.

Lees zeker grondig alle info over de btw om te weten hoe dat precies in zijn werk gaat!

Heb je vragen of opmerkingen bij deze pagina?
Popadvies op maat
Vind je hier toch niet het antwoord op jouw vraag? Poppunt geeft ook persoonlijk advies.
   popadvies@poppunt.be       Bel 02 504 99 00       Maak een afspraak