Auteursrechten en royalty’s

Een apart systeem voor uitbetalingen en belastingen

Sinds 1 januari 2008 worden inkomsten uit auteursrechten en royalty’s apart belast. Ze worden m.a.w. niet zomaar bij de beroepsinkomsten geteld die je moet aangeven in de personenbelasting. Auteursrechten & royalty’s worden daarentegen beschouwd als ‘roerende inkomsten'; het belastingtarief daarvoor is 15% i.p.v. de 25% à 50% die je normaal als personenbelasting moet betalen. Goed nieuws dus voor iedereen die auteursrechten of royalty’s ontvangt.

Royalty’s vs. auteursrechten

Ter inleiding nog even het verschil tussen royalty’s en auteursrechten. In essentie zijn ze allebei hetzelfde, namelijk een vergoeding voor het feit dat iemand anders iets met jouw muziek doet.

Frederik Tampere (PIAS) - Auteursrechten vs. royalty's

Frederik Tampere (PIAS) - Auteursrechten vs. royalty's

In de praktijk wordt de term royalty’s gebruikt voor de verkoop van opnames. De platenfirma berekent de verschuldigde royalty’s op basis van het aantal verkochte exemplaren, de verkoopprijs (vaak PPD oftewel price published to dealer) en het percentage dat je contractueel met de firma overeenkwam. Voor elke cd of download die verkocht wordt, ontvang je dus in principe royalty’s.

Auteursrechten daarentegen worden geïnd en uitbetaald voor het gebruik (en dus niet de verkoop) van muziek.  Auteurs en componisten van nummers, maar ook uitvoerende muzikanten (die bv. een instrument hebben ingespeeld op een opname) en producenten (die de opnames hebben betaald) krijgen een vergoeding telkens een nummer wordt uitgevoerd, op cd gezet, uitgezonden, gestreamd, … Er zijn best wel wat songschrijvers die zelf niet de uitvoerder van hun muziek zijn. Zij zullen dus géén royalty’s krijgen, maar wel auteursrechten.

Wat met belastingen?

Vooraleer je inkomsten uit auteursrechten en royalty’s ontvangt, zal diegene die je deze vergoedingen stort (bv. Sabam, PlayRight, een platenlabel) er een roerende voorheffing van 15% op afhouden (en doorstorten naar de fiscus, uiteraard). Daarnaast ben je als artiest ook nog verplicht om deze inkomsten aan te geven in je personenbelasting. Je wordt hier geen tweede keer op belast, maar het aangegeven bedrag telt wel mee voor de berekening van het totaal belastbaar inkomen. Het belastingtarief van 15% geldt zolang je onder het plafond van 61.200 euro (inkomstenjaar 2019) blijft. Voor inkomsten uit 2018 lag die grens op 59.970 euro. Bovendien mag je ook nog kosten (forfaitair of werkelijke kosten) aftrekken. Hoe dat precies in z’n werk gaat, lees je hier

Deze ‘eenmalige bevrijdende roerende voorheffing’ geldt enkel voor natuurlijke personen.

Worden de auteursrechten of royalty’s uitbetaald aan een vennootschap, dan zal daar geen 15% van worden afgehouden. De vennootschap betaalt op die inkomsten dus gewoon de vennootschapsbelasting. Als de vennootschap die bedragen dan verder doorstort aan een natuurlijke persoon, moet de vennootschap die 15% wel afhouden.

 Vzw’s zijn een buitenbeentje. Een label of beheersvennootschap dat royalty’s of auteursrechten uitbetaalt op de rekening van een vzw, zal hiervan wel 15% roerende voorheffing inhouden. Stort die vzw dan de royalty’s of auteursrechten door naar de individuele leden, dan moet daar nog eens 15% van worden afgehouden. Op die manier word je dubbel belast, dus denk je maar best 2x na als je je inkomsten uit auteursrechten/royalty’s op deze manier wil regelen.

Run je een eigen label en wil je royalty’s uitbetalen, dan moet je dus ook die belasting inhouden en doorstorten, en fiscale fiches opmaken. Hoe je dat doet, lees je hier

Wat met sociale zekerheid?

Inkomsten uit auteursrechten en royalty’s worden niet beschouwd als een loon. Daarom betaal je er als werknemer ook geen sociale zekerheidsbijdrage op. Je bouwt dus ook geen sociale rechten op met deze inkomsten!

Ben je zelfstandige, dan betaal je geen sociale bijdrage op inkomsten uit auteursrechten/royalty’s tot een bedrag van 61.200 euro (voor inkomsten uit 2018 was dit 59.970 euro) . Alles daarboven wordt wel meegeteld voor de berekening van je sociale zekerheidsbijdrage.

Wat met BTW?

Als je BTW-plichtig bent, en een label vraagt je om een factuur te sturen voor de royalty’s, dan moet je daarop geen BTW aanrekenen. 

Heb je vragen of opmerkingen bij deze pagina?
Popadvies op maat
Vind je hier toch niet het antwoord op jouw vraag? Poppunt geeft ook persoonlijk advies.
   popadvies@poppunt.be       Bel 02 504 99 00       Maak een afspraak