Btw

Een plicht die soms een zegen kan zijn

Btw staat voor de belasting over toegevoegde waarde. Dat is een vorm van belastingen op goederen of diensten, een omzetbelasting die enkel door de eindgebruiker, de consument wordt gedragen. Ook muzikanten en andere kunstenaars kunnen btw-plichtig zijn, waardoor ze btw moeten aanrekenen als ze iets verkopen of een artistieke prestatie leveren.

Veel meer detailinformatie over de btw vind je op de site van het Cultuurloket.

Btw-plicht

Je bent als muzikant btw-plichtig als:

 • je een activiteit uitvoert waarvoor je een vergoeding vraagt (economische activiteit)
 • het een activiteit betreft (leveringen van goederen of diensten) die in het btw-wetboek vermeld wordt
 • de activiteit gebeurt met een zekere regelmaat (een eenmalig optreden telt niet)
 • de activiteit gebeurt op zelfstandige basis.

Het maakt met andere woorden niet uit dat je activiteit al dan niet winstgevend is, noch of het gaat om een bijberoep. Btw-plicht geldt zowel voor leveringen van een goed (bijvoorbeeld verkoop van een cd) als voor het verrichten van een dienst (bijvoorbeeld een optreden verzorgen). 

Voor een aantal activiteiten heeft de wetgever bepaald dat ze vrijgesteld worden van btw. Hierbij gelden echter steeds strikte regels. Je moet bovendien de reden van de vrijstelling verplicht vermelden op je facturen (bijvoorbeeld ‘Vrijgesteld in het kader van Art 44, §2, 8° WTBW’). Als jouw activiteiten zo kleinschalig zijn dat de omzet op jaarbasis lager ligt dan €25000 (cijfer sinds 1 januari 2016), dan kan je een beroep doen op de ‘kleine ondernemingsregel’, waardoor je geen btw hoeft aan te rekenen op je facturen. Je vermeldt dan ‘Vrijgesteld van BTW als kleine onderneming op basis van artikel 56§2 WBTW’.

Btw-plichtig zijn of niet is eigenlijk geen keuze. Het is de btw-administratie die op basis van jouw activiteiten zal beslissen of ze je btw-nummer al dan niet activeren. Als je vermoedt dat de btw-plicht ook op jouw activiteiten van toepassing is, ga je best langs het lokale btw-kantoor. Als je wordt vrijgesteld, heb je wel de keuze om die vrijstelling al dan niet toe te passen (zie hieronder).

Recht op aftrek

De btw is in principe een nuloperatie voor de btw-plichtige. Eerder zeiden we al dat de eindgebruiker, dus de consument, de btw uiteindelijk betaalt. Btw-plichtigen betalen uiteraard ook btw op binnenkomende facturen, maar zij kunnen die btw recupereren. Dat werkt als volgt: je kan de btw die je betaalt op de goederen en diensten die je nodig hebt om je eigen activiteit te creëren, aftrekken van de btw die je zelf factureert. Bij je aangifte (meestal per kwartaal) geef je een overzicht van de btw die je zelf betaalde en de btw die je ontving. Het verschil moet je ofwel zelf betalen (indien je meer ontving) aan de staat of kan je terugvorderen (indien je meer uitgaf).

Let op: als je vrijgesteld wordt van btw (bv. omwille van de kleine ondernemingsregel, of andere uitzonderingen in de BTW-wet) hoef je geen btw aan te rekenen op je facturen, maar kan je uiteraard ook geen btw recupereren! Als je als muzikant redelijk veel investeringen doet (en dus veel facturen en btw moet betalen) kan je ervoor kiezen om toch btw-plichtig te worden, zodat je al die betaalde btw kunt recupereren.

Tarieven

Als je door de administratie als btw-plichtig wordt aanzien, zijn er voor muzikanten drie tarieven van toepassing: 0% (vrijstelling), 6% en 21%. Even kort opgelijst hoeveel je voor welke activiteit moet aanrekenen: 

 • 0%
  • alle handelingen die expliciet vrijgesteld worden in het btw-wetboek, zoals optreden als muzikant voor een organisator van concerten, afsluiten van contracten met een publisher of platenfirma of het geven van lezingen voor een erkende opleiding. 
  • Informeer je goed over deze vrijstellingen! Er is bv. een verschillende regeling voor rechtspersonen (vzw’s etc.) en individuele muzikanten als natuurlijke persoon.
 • 6%
  • alle niet-vrijgestelde uitvoerende artistieke prestaties 
  • verkoop van kunstwerken door een kunstenaar rechtstreeks aan een koper: schilderijen, beeldhouwwerken, gravuren, etsen, litho’s, wandtapijten, keramiek, email, foto’s. Let op: dat geldt dus niet voor muziekwerken!
  • verkoop van tijdschriften en boeken
 • 21%
  • alle leveringen van goederen en diensten die niet aan het verlaagde tarief van 6% beantwoorden. Bijvoorbeeld commercials inspreken, de verkoop van cd’s, een boekingfee, de verhuur van geluidsmateriaal, enzovoort.

Buitenland

Als je goederen/diensten aankoopt in het buitenland, of daar zelf goederen/diensten gaat leveren, dan krijg je te maken met zeer uiteenlopende btw-wetgeving. Hoe je hiermee moet omgaan, is afhankelijk van het feit dat het land in de EU ligt of niet, het feit of de andere partij een btw-nummer heeft of niet, etc. 

Buitenlandse btw zit bijzonder complex in elkaar. Het Cultuurloket zette de administratieve verplichtingen op een rijtje en vatte alles samen in een schema.

Heb je vragen of opmerkingen bij deze pagina?
Popadvies op maat
Vind je hier toch niet het antwoord op jouw vraag? Poppunt geeft ook persoonlijk advies.
   popadvies@poppunt.be       Bel 02 504 99 00       Maak een afspraak